Versenyjog

Tiszta verseny – ez a kifejezés szinte tautológia, hiszen a verseny lényege éppen a tisztasága. Ennek elérésében, megőrzésében támogatjuk ügyfeleinket. Segítünk például rátalálni a szabályoknak megfelelő megoldásokra az iparági szövetségben történő információcsere, M&A ügyletek, a marketing és a fogyasztóvédelem kérdéseiben is. Jogszerűtlenség esetén ugyanis súlyos bírsággal, kártérítési igényekkel vagy bizonyos esetekben akár büntetőjogi következményekkel is számolni kell. Mi a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt.

Szakembereink az elmúlt évtizedekben számos jelentős M&A tranzakciót bonyolítottak le sikerrel. Tudjuk, hogy ilyen ügyletek esetében kiemelten fontos a gyorsaság és hatékonyság. Segítséget nyújtunk már a tervezési fázisban is, lebonyolítjuk a céltársaság átvilágítását, külső partnerek bevonásával a műszaki, adó- és pénzügyi átvilágítást is vállalunk. Előkészítjük a tranzakció versenyhatósági engedélyeztetését, vállaljuk a zárási feltételek menedzsmentjét. Jelentős rutinunk van mind asset, mind share deal típusú ügyletekben.

Számunkra a közbeszerzések sem mások, mint szigorúbban szabályozott versenyek. Vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását, pályázatok összeállítását és vitás ügyekben bármelyik fél képviseletét is. Közbeszerzési tudásunkat a privát tenderek világában is hatékonyan alkalmazzuk. A legfejlettebb elektronikus tenderezési rendszerrel rendelkezünk, ezáltal ügyfeleinknek elektronikus támogatást tudunk nyújtani.

Szolgáltatásaink:

 • Versenyjog
  • versenyjogi auditok, compliance programok, „hajnali rajtaütés” útmutatók elkészítése
  • versenyjogi tréningek kartellezés elkerülése érdekében
  • versenyhatóság és bíróság előtti képviselet
  • engedékenységi kérelmek
  • összefonódások engedélyezése
  • üzleti titok megsértésével, jellegbitorlással összefüggő igények érvényesítése
  • tanácsadás és képviselet fogyasztóvédelmi ügyekben (pl. csomagolás, címkézés, forgalmazás,            termékbiztonság, termékfelelősség)
  • képviselet alternatív vitarendező (békéltető) és önszabályozó testületek előtt
  • tanácsadás állami támogatásokkal kapcsolatos ügyekben
 • M&A
  • céltársaságok felkutatása
  • jogi, műszaki, adó- és pénzügyi átvilágítás, kockázatelemzés
  • a tranzakció engedélyeztetése
  • adatszoba-management
  • tranzakciós szerződések előkészítése és tárgyalása
  • zárás menedzsment
  • poszt-tranzakciós tanácsadás
 • Közbeszerzés, tendereztetés
  • a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása
  • ajánlatok jogszerű elkészítése, tanácsadás ajánlattevőknek
  • képviselet Közbeszerzési Döntőbizottság előtt és a határozatok bírósági felülvizsgálatában
  • tanácsadás közbeszerzési szerződésekkel és módosításukkal kapcsolatban
  • beszerzési szabályzatok készítése
  • uniós támogatásokból megvalósuló beruházások
  • tendereztetési eljárások monitoringja
  • kiszervezett elektronikus tendereztetési eljárások lebonyolítása, döntés-előkészítés

Kapcsolódó hírek

A sikeres öntisztázás jellemzői – a Közbeszerzési Hatóság gyakorlatának elemzése

Dr. Dudás Gábor János | 2017. 06. 13.

Tiszta verseny – ez a kifejezés szinte tautológia, hiszen a verseny lényege éppen a tisztasága. Ennek elérésében, megőrzésében támogatjuk ügyfeleinket. Segítünk például rátalálni a szabályoknak megfelelő megoldásokra az iparági szövetségben történő információcsere, M&A ügyletek, a marketing és a...

Az öntisztázás jogintézménye

Dr. Dudás Gábor János | 2017. 06. 02.

Tiszta verseny – ez a kifejezés szinte tautológia, hiszen a verseny lényege éppen a tisztasága. Ennek elérésében, megőrzésében támogatjuk ügyfeleinket. Segítünk például rátalálni a szabályoknak megfelelő megoldásokra az iparági szövetségben történő információcsere, M&A ügyletek, a marketing és a...