Dr. Zavodnyik József

Ügyvéd, Senior Associate

Több, mint két évtizedet töltöttem a közigazgatásban, megismerve annak számos oldalát. Célom az, hogy az ügyfelek ne ellenséget lássanak a közigazgatásban és a vállalkozások működését versenyjogi vagy fogyasztóvédelmi oldalról behatároló jogi szabályozásban, hanem megértsék a közigazgatás eljárásának, illetve a jogi szabályozásnak azon logikáját, amelynek feltárását követően lehetőség nyílik a lehetséges problémák megelőzésére és a már jelentkező problémák megoldására.

 Szakterületek

  • versenyjog
  • fogyasztóvédelmi jog
  • reklámjog
  • biztosítási jog

 Nyelvtudás: magyar, angol, francia

 Szakmai tapasztalatok

Zavodnyik József több mint 11 évet dolgozott az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, biztosítási szerződési jogi és közjogi kérdésekkel egyaránt foglalkozva. Ezt követően több mint 13 évig volt a Gazdasági Versenyhivatal munkatársa, ebből 10 évet versenytanácstagként dolgozva. Több száz versenyfelügyeleti eljárást lezáró döntés meghozatalában működött közre. 2014 és 2016 között az Igazságügyi Minisztérium Versenyjogi, Fogyasztóvédelmi és Szellemi Tulajdonjogi Főosztályát vezette, a jogalkotási munkában való részvétel mellett kötelezettségszegési eljárásokban is szerepet vállalva.

Számos könyvet, tanulmányt, cikket publikált a versenyjog, a fogyasztóvédelem, a reklámjog és a biztosítási jog témakörében (pl. A biztosítási szerződés, Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2000., A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény kommentárja I-II., Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., Budapest, 2006., Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló törvényhez, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2013.). Ezeken a területeken rendszeresen tart előadásokat is a hazai egyetemeken, konferenciákon.

Kapcsolódó hírek

Korhatáros kérdések a marketingben

Dr. Zavodnyik József | 2017. 03. 10.

Több, mint két évtizedet töltöttem a közigazgatásban, megismerve annak számos oldalát. Célom az, hogy az ügyfelek ne ellenséget lássanak a közigazgatásban és a vállalkozások működését versenyjogi vagy fogyasztóvédelmi oldalról behatároló jogi szabályozásban, hanem megértsék a közigazgatás eljárásának, illetve a...

A konzorcium versenyjogi megítélése

Dr. Zavodnyik József | 2016. 12. 22.

Több, mint két évtizedet töltöttem a közigazgatásban, megismerve annak számos oldalát. Célom az, hogy az ügyfelek ne ellenséget lássanak a közigazgatásban és a vállalkozások működését versenyjogi vagy fogyasztóvédelmi oldalról behatároló jogi szabályozásban, hanem megértsék a közigazgatás eljárásának, illetve a...