Közbeszerzés

Kérjük, hogy az egyes közbeszerzési eljárások tekintetében a honlapon található közbeszerzési dokumentumok letöltését szíveskedjenek a Szabó Dudás Hargita Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10.) számára az info@klartlegal.eu e-mail címre, vagy a +36 1 7963636  fax számra visszaigazolni, vagy postai úton jelezni. Kérjük, hogy a visszaigazolásban szíveskedjenek megjelölni az adott közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét és tárgyát, a letöltést végző gazdasági szereplő nevét és székhelyét (levelezési címét), valamint az e-mail és fax elérhetőségét. A közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása természetesen nem kötelező, azonban felhívjuk a figyelmüket, hogy a visszaigazolás elmaradása esetén előfordulhat, hogy nem kaphatnak közvetlen értesítést az ajánlatkérő által adott kiegészítő tájékoztatásokról, illetőleg a közbeszerzési dokumentumok módosításáról vagy visszavonásáról. Közreműködésüket ezúton is köszönjük.

 

MMBF Zrt. – Felszíni karbantartás 2017.12.31-ig – egyéb közbeszerzési részvételi dokumentumok

RD_Felszín-feletti-2017átmeneti_170216v (pdf)

RD_Felszín-feletti-2017átmeneti_170216v (word)

 

MMBF Zrt. – Felszíni karbantartás 2017.12.31-ig – ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok

Karbantartási munkanemek_anyagok listája_Felszíni-karbantartás-20170317v_alairt (pdf)

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Felszíni-karbantarás170316_alairt_(pdf)

Karbantartási munkanemek_anyagok listája_Felszíni-karbantartás-20170317v (excel)

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Felszíni-karbantarás170316 (word)

 

MMBF Zrt. – Felszíni karbantartás 2017.12.31-ig – végleges ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok

Karbantartási munkanemek_anyagok listája_Felszíni-karbantartás-20170330_végleges_alairt (pdf)

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Felszíni-karbantarás170330 (word)

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Felszíni-karbantarás170330_alairt (pdf)

Karbantartási munkanemek_anyagok listája_Felszíni-karbantartás-20170330_végleges (excel)

 

MMBF Zrt. – berendezéses szolgáltatás nyújtása 2017.12.31-ig – egyéb részvételi közbeszerzési dokumentumok

RD_Berendezéses-2017átmeneti-végl (pdf)

RD_Berendezéses-2017átmeneti-végl (word)

 

MMBF Zrt. – berendezéses szolgáltatás nyújtása 2017.12.31-ig – ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok

Berendezéses szolgáltatás_átmeneti-Árbontási táblázatok_170314v_alairt (pdf)

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Berendezéses-szolg170314_v_alairt (pdf)

Berendezéses szolgáltatás_átmeneti-Árbontási táblázatok_170314v (excel)

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Berendezéses-szolg170314_v (word)

 

MMBF Zrt. – berendezéses szolgáltatás nyújtása 2017.12.31-ig – végleges ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Berendezéses-szolg170328végleges_alairt (pdf)

Ajánlattételi közbeszerzési_dokumentum_Berendezéses-szolg170328végleges (word)

Berendezéses szolgáltatás_átmeneti-Árbontási táblázatok_170328végleges (excel)

Berendezéses szolgáltatás_átmeneti-Árbontási táblázatok_170328végleges_alairt (pdf)

 

MMBF Zrt. – TIP üzemeltetése és továbbfejlesztése – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívása

MMBF_TIP_Ajanlatteteli_felhivas_170302 (pdf)

 

MMBF Zrt. – Kútmunkálat felügyeleti szolgáltatások nyújtása a szerződéskötéstől 2017. december 31. napjáig szóló határozott időtartamra – egyéb részvételi közbeszerzési dokumentumok

RD_Kútmunkálati-felügyelet-2017átmenetiv (word)

RD_Kútmunkálati-felügyelet-2017átmenetiv (pdf)

 

 MMBF Zrt. – Kútmunkálat felügyeleti szolgáltatások nyújtása a szerződéskötéstől 2017. december 31. napjáig szóló határozott időtartamra – ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok

Kútmunkálati felügyelet_átmeneti_Árbontási táblázat_2017 (excel)

Ajánlattételi-közbeszerzési_dokumentum_kútfelügyelet_170420v (word)

Ajánlattételi-közbeszerzési_dokumentum_kútfelügyelet_170420v_alairt (pdf)

Kútmunkálati felügyelet_átmeneti_Árbontási táblázat_2017_alairt (pdf)

 

MMBF Zrt. – Cameron Superior WG-76 típusú kompresszorhoz és segédüzeméhez alkatrészek beszerzése és supervisor biztosítása a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban – egyéb közbeszerzési részvételi dokumentumok

RD_Cameron_170601v (word)

RD_Cameron_170601v (pdf)

 

MMBF Zrt. – Cameron Superior WG-76 típusú kompresszorhoz és segédüzeméhez alkatrészek beszerzése és supervisor biztosítása a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban – ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok

Ajánlattételi-közbeszerzési_dokumentum_kompresszor170626v (word)

Cameron_közbesz_adatok_2017 (002) (excel)

Cameron_közbesz_adatok_2017 (002)_alairt (pdf)

Ajánlattételi-közbeszerzési_dokumentum_kompresszor170626v_alairt (pdf)

 

MMBF Zrt. – Cameron Superior WG-76 típusú kompresszorhoz és segédüzeméhez alkatrészek beszerzése és supervisor biztosítása a szerződéskötéstől számított 3 éves időszakban – végleges ajánlattételi közbeszerzési dokumentumok

Végleges-Ajánlattételi-közbeszerzési_dokumentum_kompresszor170713 (word)

Végleges-Ajánlattételi-közbeszerzési_dokumentum_kompresszor170713_alairt (pdf)

 

Százhalombatta Város Önkormányzata – Százhalombatta Város közvilágításának 2018. évi villamos energia beszerzése – közbeszerzési dokumentumok

Ajánlati felhívás-Százhalombatta-villamosenergia20180116_ALAIRT (pdf)

Közbeszerzési dokumentumok-Százhalombatta-villamosenergia20180116 (word)

Közbeszerzési dokumentumok-Százhalombatta-villamosenergia20180116_ALAIRT (pdf)

 

Százhalombatta Város Önkormányzata – Százhalombatta Város közvilágításának 2018. évi villamos energia beszerzése – módosított közbeszerzési dokumentumok

MódAjánlati felhívás-Százhalombatta-villamosenergia20180125_ALAIRT

Módosított-Közbeszerzési dokumentumok-Százhalombatta-villamosenergia20180125 (word)

Módosított-Közbeszerzési dokumentumok-Százhalombatta-villamosenergia20180125_ALAIRT

 

Százhalombatta Város Önkormányzata – Százhalombatta Város közvilágításának 2018. évi villamos energia beszerzése – kiegészítő tájékoztatás

Kiegeszito_tajekoztatas_20180123_ALAIRT

20180125_kieg_tajII_Százhalombatta-villamosenergia2018_ALAIRT

20180126_kieg_taj_Szzhalombattavillamosenergia2018_ALAIRT