Jogszerűen ellenőrizhetők az állásra jelentkezők közösségi oldalon megosztott adatai?

Jogszerűen ellenőrizhetők az állásra jelentkezők közösségi oldalon megosztott adatai?

címmel cikk jelent meg a Valós jogok blogon

2017. 01. 17.

Dr. Ruppl Klaudia cikkében arra  keres választ, hogy lehet-e jogszerű az online háttéradatgyűjtés az álláspályázókról. Ezzel ugyanis számos – az álláspályázatra elküldött önéletrajzban nem szereplő – információ birtokába juthatunk. Ezért HR, fejvadász és munkáltatói körökben gyakran vetődik fel a kérdés, hogy az állásra jelentkező pályázó közösségi oldalakon elérhető adatai vajon felhasználhatók-e a felvételi folyamat során.

A cikk először azt vizsgálja meg, hogy mit mond erről a munka törvénykönyve. A jogszabály kimondja, hogy csak olyan adat közlése kérhető a munkavállalótól, ami a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. Fontos alapelv továbbá, hogy a munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. Majd a szerző összeveti ezt a megközelítést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény által megfogalmazott célhoz kötött adatkezelés elvével. E szerint személyes adat csak meghatározott célból kezelhető – jelen esetben annak eldöntésére, hogy a jelentkező alkalmas-e adott pozíció betöltésre. Nem kezelhetők tehát a munkavállalónak azok az adatai, amelyek a betöltendő munkakör szempontjából irrelevánsak.

A cikk emlékeztet Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2016 augusztus 23-án kiadott állásfoglalására.  Felhívja a figyelmet arra is, hogy 2016. október 28-i tájékoztatóján is tárgyalta a munkavállalói háttérellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseket. Bár a fenti források nem kötelező érvényűek, praktikus útmutatásként szolgálhatnak a cégek számára a tekintetben, hogy a hatóság hogyan értelmezi az alkalmazandó jogszabályi követelményeket.

A Hatóság főszabályként kimondja, hogy a munkavállaló közösségi oldalának nyilvános, mindenki számára elérhető adatait, információit a munkáltató is jogosult megtekinteni. Az adatkezelés során azonban különös körültekintéssel kell eljárnia. A munka törvénykönyve és az információs törvény tehát nem adnak korlátlan felhatalmazást a munkáltatók részére online háttérvizsgálat végzésére. A szabályoknak való megfelelés érdekében érdemes az érdeklődőknek a cikk további részleteit is megismerni, hogy a továbbiakban jogszerűen folytathassák a célhoz kötött információgyűjtést.