Gyülekeznek a viharfelhők az e-kereskedelem egén?

Gyülekeznek a viharfelhők az e-kereskedelem egén?

Dr. Hargita Árpád | 2017. 02. 15.

A Tiszta verseny blogon újabb cikkünk jelent meg az e-kereskedelem uniós szabályozásával kapcsolatban. A tavalyi jogalkotási lépések után az Európai Unió Bizottsága a napokban bejelentette, hogy három versenykorlátozásokkal kapcsolatos vizsgálatot indít ezen a területen. A cikkben azt a kérdést járjuk körbe, hogy az offline kereskedelemben alkalmazott fogyasztóvédelmi joggyakorlatot mennyire lehet átvinni online környezetre.

A teljes cikket a blogon olvashatják, itt rövid összefoglalóját adjuk. Az Unió célja az elektronikus kereskedelem ösztönzése és megfelelő mederbe terelése. A 2016-os jogszabálycsomag részben megerősítette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépés jogi lehetőségeit. Egy külön rendelettervezetben kitért a vevők állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye alapján történő megkülönböztetés elleni tilalomra („geo-blocking”) is. Mindemellett a bizottság egy úgy nevezett ágazati vizsgálatot indított az e-kereskedelem területén zajló piaci folyamatok megismerése és értékelése céljából.

Már ekkor látható volt, hogy ez nem a folyamat vége, hanem éppen a kezdete. Az ágazati vizsgálatról szóló, 2016 őszén megjelent előzetes jelentés felhívta a figyelmet több olyan magatartásra, amely nem lesz elfogadható. Ilyen lehet például, ha korlátozzák

  • a gyártók a kereskedőket az ár kialakításában árakat,
  • a kereskedők megjelenését az online piactéren,
  • a határokon átnyúló értékesítést a kereskedelemben vagy a digitális tartalomszolgáltatásban.

A legújabb fejlemény, hogy a Bizottság múlt héten három, online kereskedelemmel kapcsolatos ügyben indít vizsgálatot. E fejlemények fényében a hazai e-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások számára is itt az idő magatartásuk átgondolására és annak ellenőrzésére, hogy megfelelnek-e a most előtérbe került szabályoknak. Ráadásul nem elegendő csak a versenykorlátozó magatartások tilalmával foglalkozniuk, figyelniük kell a fogyasztóvédelmi elvárásokra is.

A Bizottság már a 2015-ben elfogadott Digitális Egységes Piaci Stratégia első pilléreként határozta meg az internetes termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tételét az európai fogyasztók és vállalkozások számára. A Bizottság szerint ehhez a közös szabályrendszer nem elegendő: szükség van a fogyasztóvédelmi szabályok elektronikus és digitális vásárlás esetén történő gyorsabb, agilisabb és következetesebb érvényesítésére is.

Ugyanakkor miközben a hatóságok fokozott érdeklődést tanúsítanak az e-kereskedelemmel iránt, nem tisztázott, hogy az offline tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megítélésére szolgáló módszerek mennyiben alkalmazhatóak. Választ kell adni arra a kérdésre, hogy a fogyasztók ugyanúgy viselkednek-e mindkét esetben. Ha a fogyasztók viselkedése alapvetően eltér a két környezetben, akkor lehet, hogy a kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban is más elvárásokat kell megfogalmazni.

A kérdés tisztázásának alapvető jelentősége van, hiszen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megítéléséhez a hatóságoknak meg kell határozniuk a mércének tekinthető fogyasztó ismérveit. Márpedig a mérce nem állandó, például a Gazdasági Versenyhivatal is elismeri, hogy a fogyasztói magatartás változik, a fogyasztók tanulnak.

Az online kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások helyzete tehát nem egyszerű. Egyszerre tapasztalhatják piacuk élénkítésére irányuló támogatást és a tisztességes magatartásra nevelő szigort. Miközben a hatósági érdeklődés fokozódik, még nem világos minden esetben, hogy milyen kereskedelmi gyakorlat számít helyesnek. Várható, hogy a következő időszakban induló eljárások szolgáltatnak majd pontos iránymutatást az online környezetben is tisztességesnek számító magatartás értelmezésére. Az ellenőrzésekre tehát olyan jogi környezetben kell felkészülniük a vállalkozásoknak, amely több kérdésre még nem adott választ. Ezért fokozott óvatosság indokolt ezen a területen is.

A teljes cikk a blogon olvasható.

Kapcsolódó szakterületeink

Kapcsolódó szektorok